Dr Csöndes Mónika (36)
Állam- és jogtudományok
_______________________
Kutatási terület/téma
Kártérítési felelősség, társasági jog, nemzetközi magánjog
Pro Scientia Aranyérem elnyerésének éve
2005
Végzettségek, tudományos fokozatok
ELTE, PhD (2015)
Munkahely megnevezése
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Gazdasági Jogi Tanszék
Munkahelyi beosztás
adjunktus
Korábbi munkahely megnevezése
Kúria
Munkahelyi beosztás
főtanácsadó
Korábbi munkahely megnevezése
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék
Munkahelyi beosztás
tanársegéd
Külföldi tanulmányút, ösztöndíj
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Warwick School of Law, University of Warwick (Egyesült Királyság) 2010, 3 hónap
ERASMUS ösztöndíj, Tilburg University, Law School (Hollandia), 2004, 5 hónap
Legfontosabbnak tartott saját eredmények
Hallgató koromból a számomra legkedvesebb eredmények az OTDK-n elért III., majd I. helyezésem. PhD hallgatóként nagy öröm volt számomra, hogy részt vehettem a European Law Moot Court Society által szervezett “The Moot Court, European Community Law Competition” elnevezésű nemzetközi verseny regionális fordulóján (Ljubljana, Szlovénia) csapattársaimmal. A doktori disszertációmhoz kapcsolódó kutatások mellett a tudományos-szakmai munkásságom egyik fontos állomásaként tekintem, hogy tagja voltam a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság mellett felállított Munkacsoportnak 2015. júniusától 2016. augusztus 31. napjáig, s hogy 2015. november 23. napjától a Családjogi Munkabizottság vezetője voltam.
Társadalmi szerepvállalás
Egyetemi oktatóként a munkám része a hallgatókkal való közös gondolkozás és a tehetséggondozás. Örömmel fordítanék figyelmet a tehetséges fiatalabb generációra is a "Tehetséggel fel" mentorprogram keretében.
Érdeklődési területek, hobbi
olvasás, utazás, kulturális programok
További tervek (köv. 5 évre)
Az oktatói és kutatói munkásságomat szeretném a megkezdett úton tovább folytatni és habilitálni.